תינוקות

לאחר הלידה, נהוג לערוך לאם ולתינוקות טקס מלידה. במקרה של בן, עורכים את המלידה גם לאחר הברית מילה וגם לאחר 40 יום מזמן הלידה. במקרה של בת, עורכים את המלידה 80 יום לאחר הלידה.

לברכת פרי בטנה של האם (לתינוקות הבאים), במהלך טקס המלידה עוטפים פרי מכל סוג במטפחת לבנה, מקרבים לבטן האם, ונותנים לה אותו (לאכול).

זהו גם הזמן שבו האם הולכת בד"כ למקווה בפעם הראשונה לאחר הלידה.

בנוסף, באותו יום נוהגים לגלח את שערות ראשי התינוקות (כאשר נמנעים מהאיזור הרך בגולגולת). האמונה הייתה ששיער ראש הילד שבא במגע עם מי השפיר שבבטן, מחליש אותו ולכן מסירים אותו.

יש שמציינים שפעולה זו גם מחזקת את שיער התינוק.