פטירה

המנהגים וההלכות הקשורות לפטירת אדם, זהה לזו של כל עדות היהודים (ישיבת שבעה, ציון חודש, עשרה חודשים ושנה). אך בקרב העדה ההודית ישנם מנהגים המיוחדים לה.

במהלך ההלוויה, בעבר בעיקר, הנשים לא הורשו להצטרף להובלת וקבורת הנפתר. נשים שנישאו עד שנה לפני, אינן נוהגות להכנס לבית העלמין כלל.

בשנת תקופת האבל נוהגים הקרובים והחברים לבקר את האבלים, בעיקר החודש הראשון וגם בחגים ומועדים. בתשעה באב, נוהגים לבקר ולהביא ארוחה לאבל.

במהלך תקופת האבל לא נהוג לערוך מלידה כלל, אך מסיימים את תקופת האבל בטקס המלידה.