מלידה

סדר המלידה

סדר המלידה נערך על ידי יהודי העדה ההודית באירועים משמחים ולקראת תקופה או התחלה חדשה. מהלך הסדר כולל תפילה לאלוהים (בייחוד מוזכר אליהו הנביא) לבקשת הצלחה, פרנסה, בריאות, ועוד. המלידה יכול להערך בפורום מצומצם עם בני המשפחה הקרובה, או באירוע גדול הרבה יותר עם משפחה וחברים. לטקס המלידה אין צורך במניין.

אירועים בהם נהוג לערוך את סדר המלידה:

לקראת לידה- בחודש השביעי להריון

לאחר הלידה

  • בברית או בריתה
  • 40 ימים לאחר לידת הבן
  • 80 ימים לאחר לידת הבת

אירוסים (שלושה חודשים לפני החתונה, או לפני שמתחילים לארגן אותה)

חתונה (קצת לפני בד"כ)

חנוכת בית

עבודה חדשה, גיוס או לפני התחלת לימודים

ט"ו בשבט

לאחרונה גם בל"ג בעומר או בתקופה לאחר מכן

  • במערת אליהו הנביא
  • בהר מירון

התחלת הקריאה מחדש של ספר התורה שמסתיים בשמחת תורה ומתחיל מחדש ב"שבת בראשית"

לא נוהגים לערוך את סדר המלידה בתקופות שנת האבל, אבל נהוג לסיים את השנה במלידה

רשימת למלידה ניתן למצוא כאן

סדר המלידה כולל:

הכנת קערת/מגש המלידה-

מלידה

במרכז הקערה יש להניח את המלידה (עשויה מפצפוצי אורז או פאווה לחים, בתוספת סוכר, צימוקים, שקדים ופיסטוקים). מסביב למלידה מניחים 5-7 סוגי פירות, ומכל פרי נהוג לשים 5 יחידות. הפירות צריכים לכלול פירות לברכת פרי העץ ולברכת פרי האדמה. במרכז בקערה מניחים את הבשמים.

מתכון למלידה ניתן למצוא כאן וכאן

הנחת הרכיבים אמורה להעשות על ידי חוגג האירוע, הוא גם זה שיניח את הקערה על השולחן

הדלקת נרות

מתחילים את הטקס בהדלקת נרות ומברכים: " ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם, אשר קדשנו במצוותיו וצונו להדליק נר של יום טוב".

תפילה לאליהו הנביא

פורסים על השולחן מפה לבנה, ומניחים עליה את הקערה של המלידה.

במוצאי שבת מתחילים "זכור לטוב שבוע טוב ויהיה בסימן טוב"

"אליהו הנביא. אליהו הנביא. אליהו הנביא. במהרה יבא אלינו עם משיח בן דוד: איש אשר קנא לשם האל. איש בשר שלום על יד יקותיאל איש גש ויכפר על בני ישראל: אליהו איש דורות שנים עשר ראו עיניו. איש הנקרא בעל שער בסימניו. איש ואזור עור אזור במתניו: אליהו איש זעף על עובדי חמנים. איש חש ונשבע מהיות גשמי מעונים. איש טל ומטר עצר שלוש שנים: אליהו איש יצא למצוא לנפשו נחת. איש כלכלוהו העורבים ולא מת לחשת. איש למענו נתברכו כד וצפחת: אליהו איש מוסריו הקשיבו כמהים. איש נענה באש משמי גבוהים. איש שחו אחריו ה' הוא האלהים: אליהו איש עתיד להשתלח משמי ערבות. איש פקיד על כל בשורות טובות. איש ציר נאמן להשיב לב בנים על אבות: אליהו איש קרא קנא קנאתי לה' בתפארה. איש רכב על סוסי אש ועלה בסערה. איש שלא טעם טעם מיתה וקבורה: אליהו תשבי תצילנו מפי אריות. תבשרנו בשורות טובות (במוצאי שבתות). תשמחנו בנים על אבות: אליהו איש תשבי על שמו נקרא. תצליחנו על ידו בתורה. תשמיענו מפיו בשורה טובה במהרה. תוציאנו מאפלה לאורה: אליהו אשרי מי שראה פניו בחלום. אשרי מי שנתן לו שלום. והחזיר לו שלום. ה' יברך את עמו בשלום. אליהו"

"ככתוב הנה אנכי שלח לכם את אליה הנביא לפני בוא יום ה' הגדול והנורא: והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם: ויתן לך האלהים מטל השמים ומשמני הארץ ורב דגן ותירוש: יעבדוך עמים וישתחוו לך לאמים הוה גביר לאחיך וישתחוו לך בני אמך ארריך ארור ומברכיך ברוך: ואל שדי יברך אתך ויפרך וירבך והיית לקהל עמים: ויתן לך את ברכת אברהם לך ולזרעך אתך לרשתך את ארץ מגרך אשר נתן אלהים לאברהם: מאל אביך ויעזרך ואת שדי ויברכך ברכת השמים מעל ברכת תהום רובצת תחת ברכת שדים ורחם: ברכת אביך גברו על ברכת הורי עד תאות גבעת עולם תהיין לראש יוסף ולקדקד נזיר אחיו: ואהבך וברכך והרבך וברך פרי בטנך ופרי אדמתך דגנך ותירשך ויצהרך שגר אלפיך ועשתרות צאנך על האדמה אשר נשבע לאבתיך לתת לך: ברוך תהיה מכל העמים לא יהיה בך עקר ועקרה ובבהמתך והסיר ה' ממך כל חלי וכל מדוי מצרים הרעים אשר ידעת לא ישימם בך ונתנם בכל שונאיך: ברוך אתה בעיר וברוך אתה בשדה: ברוך פרי בטנך ופרי אדמתך ופרי בהמתך שגר אלפיך ועשתרות צאנך: ברוך טנאך ומשארתך: ברוך אתה בבאך וברוך אתה בצאתך: יצו ה' אתך את הברכה באסמיך ובכל משלח ידך וברכך בארץ אשר ה' אלהיך נותן לך: יפתח ה' לך את אוצרו הטוב את השמים לתת מטר ארצך בעתו ולברך את כל מעשה ידך והלוית גוים רבים ואתה לא תלוה: אשרך ישראל מי כמוך עם נושע בה' מגן עזרך ואשר חרב גאותך ויכחשו אויביך לך  ואתה על במותימו תדרך:

המלאך הגואל אותי מכל רע יברך את הנערים ויקרא בהם שמי ושם אבותי אברהם ויצחק וידגו לרוב בקרב הארץ: המלאך הגואל אותי מכל רע יברך את הנערים ויקרא בהם שמי ושם אבותי אברהם ויצחק וידגו לרוב בקרב הארץ:המלאך הגואל אותי מכל רע יברך את הנערים ויקרא בהם שמי ושם אבותי אברהם ויצחק וידגו לרוב בקרב הארץ:

שיר למעלות. אשא עיני אל ההרים. מאין יבא עזרי. עזרי מעם ה'. עשה שמים וארץ: אל יתן למוט רגלך. אל ינום שומריך: הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל: ה' שומרך. ה' צלך על יד ימינך: יומם השמש לא יככה. וירח בלילה: ה' ישמרך מכל רע ישמר את נפשך: ה' ישמר צאתך ובואך מעתה ועד עולם:"

ברכות

ברכה על בשמים- "ברוך אתה אדני אלהינו מלך העולם בורא עצי בשמים"

ברכת עץ- "ברוך אתה אדני אלהינו מלך העולם בורא פרי העץ"

ברכת אדמה- "ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם בורא פרי אדמה"

ברכת בורא מיני מזונות- "ברוך אתה אדני אלהינו מלך העולם בורא מיני מזונות"

ברכת שהכל- "ברוך אתה אדני אלהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו"

נטילת ידיים- "ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו וצונו על נטילת ידיים"

"מזמור לדוד ה' רעי לא אחסר בנאות דשא ירביצני על מי מנוחות ינהלני נפשי ישובב ינחני במעגלי צדק למען שמו גם כי אלך בגיא צלמות לא אירא רע כי אתה עימדי שבטך ומשענתך המה ינחמני תערוך לפני שולחן נגד צוררי דשנת בשמן ראשי כוסי רויה אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי ושבתי בבית ה' לאורך ימים פותח את ידך משביע לכל חי רצון ברוך מקדש (בשבת-השבת/בראש השנה -ו השנה/במועדי ישראל ו ישראל והזמנים) ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם המוציא לחם מן הארץ"

ואז מגישים את האוכל, ואוכלים, בתאבון

בסוף הארוחה נוהגים לברך את ברכת המזון

לפני החתונה, בחודש שביעי להריון ולאחר הלידה, נוהגים לשים פרי אחד מכל סוג מקערת המלידה במטפחת לבנה ונותנים לבעלת השמחה לאכול לסמל פריון פרי בטנה